Ponorná kalová nerezová čerpadla WQ jsou určena pro čerpání agresivních odpadních vod, kalů, splašků, apod., přičemž teplota čerpané kapaliny nesmí přesáhnout 35 °C, měrnou hmotnost 1,1 kg/dm3 a hustota pH musí být v rozsahu 4-10.

Materiálové provedení:
- víko čerpadla - nerez ocel ČSN 17248
- spirála, těleso čerpadla - nerez ocel ČSN 17248
- sací kus - nerez ocel ČSN 17248
- horní a dolní ložiskové těleso - šedá litina ČSN 422420
- oběžné kolo - nerez ocel ČSN 17248
- hřídel - nerez ocel ČSN 17248
- mechanická ucpávka - dvojitá v olejové komoře
- polovina MU od motoru SiC/CA
- polovina MU od motoru SiC/CA

Konstrukce:

Čerpadla v provedení 230V jsou standartně dodávána včetně tepelné ochrany proti přetížení zabudované v čerpadle, 10m kabelu, plováku, vidlice.
Pryžové vývodky síťového kabelu a kabelu plováku jsou demontovatelné a zabraňují pronikání kapaliny do motoru kolem kabelu.
Motor je suchý, chlazený okolní kapalinou. Rozběh motoru je zajišťován pomocí kondenzátoru.
Dvojitá mechanická ucpávka SiC/CA - SiC/CA se vyznačuje vysokou odolností proti otěru. Z důvodů mazání a chlazení je mechanická ucpávka v olejové komoře.